مهسا رسولی

/ طراح سایت

امی یک مدیر خلاق است که بر توسعه و استراتژی برند تمرکز دارد. همکاری با مشتریان ساده تر می شود و خلاق قوی ایجاد می کند که شرکت هایشان را حرکت می دهد.

  • تلفن: ۰۹۱۲۰۰۰۰۰۰۰
  • ایمیل: nabwp.com@gmail.com
  •  آدرس سایت: Https://NabWP.com